תולדות

יצחק אבינו - גבורה עליונה

פרשת תולדות

הזוגיות של יצחק ורבקה והשוני בין יעקב לעשיו.

הרב אליהו ברין | כ"ח חשוון תשפ"ב