בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
13 שיעורים
  undefined
  28 דק'
  העמק דבר על הפרשה

  העמק דבר פרשת תולדות חלק ב'

  חידוש הנצי"ב למילה משמרת דלא כרש"י, ההבדל בין בקולי ל לקולי, הסבר כיצד ניזונים אנשי התורה אם זכות הפרנסה מגיעה מן עבודת הקרבנות.

  הרב חיים כץ | ל' חשון תשפ"ג
  undefined
  38 דק'
  העמק דבר על הפרשה

  העמק דבר פרשת תולדות חלק א'

  מדוע רבקה הולכת לשם לדרוש את ה ולא לאברהם אבינו, השנויים שבין אהבת יצחק את עשיו לאהבת רבקה את יעקב ,תירוץ הנצי"ב על השאלה כיצד יעקב אבינו קנה מן עשיו את הבכורה הרי זה דבר שלא בא לעולם.

  הרב חיים כץ | כ"ט חשון תשפ"ג
  undefined
  29 דק'
  רמב"ן על הפרשה

  פירוש הרמב"ן על פרשת תולדות

  מדוע עשו ביזה את הבכורה? האם יצחק אבינו היה עני או עשיר? מה הקשר בין גלות יצחק לארץ פלישתים לבין גלות בבל?

  הרב חיים כץ | כ"ח חשוון תשפ"ב
  undefined
  44 דק'
  תולדות

  "ויתן לך האלוקים" - יתן ויחזור ויתן

  יצחק מברך את יעקב "ויתן לך האלוקים" ומביא רש"י בשם המדרש שהכוונה היא "יתן ויחזור ויתן" ביאור משמעותה של הנתינה החוזרת ועניינה.

  הרב חיים כץ | א כסלו תשפ"א
  undefined
  44 דק'
  תולדות

  יסוריו של יצחק

  שיעור כללי

  מעשה אבות סימן לבנים. אז למה התורה כל כך ממעטת בסיפור מעשי יצחק? יצחק שייך למידת הדין, לעולם ש"עלה במחשבה", שנמצא ביסוד הכל, ולא גלוי לעין. מתוך כך הוא מבקש שיבואו עליו יסורים, ודווקא מתוך כך הוא זה שיוכל ללמד זכות על ישראל לעתיד לבוא.

  הרב חיים כץ | כ"ח חשוון תשע"ט
  undefined
  45 דק'
  תולדות

  שבועת האבות

  ביאור הפסוק "אשר כרת את אברהם ושבועתו ליצחק ויעמידיה ליעקב לחק לישראל ברית עולם" בביאור ההבדלים בין האבות והחידוש של כל אחד מהם.

  הרב חיים כץ | ג' כסלו תשע"ח
  undefined
  46 דק'
  תולדות

  יצחק- איש של "לעתיד לבוא"

  שיעור כללי

  יצחק הוא איש של מידת הדין, של העולם שעלה במחשבה להיבראות ולכן הוא שייך לכל מה שיהיה לעתיד לבוא והוא אחד שיגן על עם ישראל לעתיד לבוא לכן הוא לא מוזכר הרבה בפרשות שלנו ולכן לא הוצמד לגילוי אליו שם ה'.

  הרב חיים כץ | כ"ח חשוון תשע"ו
  undefined
  46 דק'
  תולדות

  גילוי מידת האמת אצל יעקב אבינו

  שיחה לפרשת תולדות

  המדרש על הפסוק "תתן אמת ליעקב" אומר שהכוונה היא שמידתו של יעקב אבינו היא מידת האמת. ואולם, אנו רואים במספר מקומות לכאורה ההיפך - לדוגמא כאשר יעקב 'משקר' ליצחק כדי לקבל את ברכתו. תירוץ הקושיה על פי דברי רבי יונתן בן עוזיאל.

  הרב חיים כץ | כ"ה חשוון תשע"ד
  undefined
  29 דק'
  תולדות

  נתינה תמידית

  שפת אמת לפרשת תולדות

  יראה אמיתית באה מהאהבה ולכן התורה העידה - "אברהם הוליד את יצחק". ברכת יעקב היא שבכל יום הקב"ה יתן את הצריך עתה בהתחדשות תמידית. עבדות עשיו ליעקב היא זכותו והשלמתו של עשיו. במתנת השבת ניתנה לישראל גם היכולת לקבל את השבת.

  הרב חיים כץ | א' כסליו התשע"ג
  undefined
  33 דק'
  תולדות

  שיתוף הדין והרחמים

  שפת אמת לפרשת תולדות (תרל"ט-תרמ"א)

  "ויתן לך האלוקים" - ברכת יעקב היא הנתינה מהקב"ה והדבקות בו. רצון יצחק היה לברך במידת הדין, אך העולם חייב להתקיים גם במידת הרחמים, ולכן הברכות ניתנו על ידי רבקה המשלימה את מידת החסד.

  הרב חיים כץ | כט' חשון התשע"ג
  undefined
  47 דק'
  תולדות

  חטאו של עשיו - העצלות

  שורש חטאי עשיו: "והוא עייף" - העצלות; כשעם ישראל עייף, מגיע עמלק; הלל מוכיח את בני בתירה על עצלותם; עשיו חי בהווה ויעקוב חי בעתיד.

  הרב חיים כץ | כז' חשוון תשס"ט
  undefined
  45 דק'
  תולדות

  תתן אמת ליעקב

  מדוע מיחסים ליעקב דווקא את מידת האמת? פשט בהבנת מכירת הבכורה; הבנת ברכת יצחק ליעקב, עפ"י היסוד שניתן לברך רק את מי שראוי לברכה.

  הרב חיים כץ | כ"ו חשוון תשס"ח
  undefined
  47 דק'
  תולדות

  הכלי לקבלת השפע

  חז"ל מפרשים את ברכת יצחק ליעקב "ויתן לך האלהים" - ויתן ויחזור ויתן. מדוע יצחק אינו מברך את יעקב שה' יתן לו הכל בבת אחת? בשיעור זה עוסק בכמה דרכים לביאור דברי חז"ל הללו, ובמשמעותן לעבודת ה' וללימוד התורה.

  הרב חיים כץ | כ"ז חשוון תשס"ו
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il