תולדות

יצחק אבינו מהמתנחלים

ציונות מתוך אמונה וגדלות. יצחק אבינו נאמן לארץ ישראל, והיא מחזירה לו אהבה ומברכת אותו. אלימלך עוזב את הארץ דווקא כשהוא מאד נצרך בה. הוא נענש על שגרם לנפילת הרוח. עתה הקב"ה בירך אותנו בשפע רב, שהיכולת להשתמש בו תלויה בכך שגם בפנימיותנו נגלה את גדלותנו.

הרב ש. יוסף וייצן | פרשת תולדות, תשס"א