תולדות

חידות לפרשת תולדות

הרב זאב וייטמן | תשמ"ד