תולדות

רעיונות לפרשת תולדות

הקול קול יעקב. בארות יצחק. על התורה ועל העבודה. רעב בארץ. בין יצחק לרבקה.

הרב עזריאל אריאל | תשנ"ו-תשס"ב