בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
10 שיעורים
  undefined
  28 דק'
  שער א' - מקורות לגאולה

  הגאולה האחרונה בנבואות עובדיה וזכריה

  ספר הגאולה, שער ראשון, ראיות מהנביאים ו

  הרמב"ן הראה שתיאור שיבת גלות ירושלים אשר בספרד ובצרפת שבחזון עובדיה וניצחון בית יוסף על בית עשיו ששם – נאמרו בהכרח על הגאולה האחרונה, וכן שמוכרח להבין את נבואת זכריה (פי"ד) שעמד בבית שני ונתנבא על העתיד - על הגאולה האחרונה, ושעליה נאמרה, וכפי שהבינוה רבותינו וכל המפרשים. עם השלמת השער הראשון - סקרנו וסיכמנו את תוכנו.

  הרב בן ציון אוריאל | ח' שבט תשע"ט
  undefined
  35 דק'
  שער א' - מקורות לגאולה

  מי היו השבים בגאולת הבית השני?

  ספר הגאולה, שער ראשון, ראיות מהנביאים ה

  השלמנו את העניין הנ"ל בו הרמב"ן הראה בבירור מספר עזרא ומספר דברי הימים שהעולים לגאולת הבית השני היו מלכות יהודה ובנימין בלבד ולא מלכות עשרת השבטים (ושרק מעטים משבטי מנשה ואפרים שגרו עימהם נספחו אליהם).

  הרב בן ציון אוריאל | ז' שבט תשע"ט
  undefined
  29 דק'
  שער א' - מקורות לגאולה

  "חלילה לנו מחלוק עליהם זיכרונם לברכה"

  ספר הגאולה, שער ראשון, ראיות מהנביאים ד

  הרמב"ן הוכיח מהכתובים שלא עלו בבית שני אלא שבטים יהודה ובנימין ומלכותם שגלתה ע"י נבוכדנצר לבבל, ואחר נפנה לבאר את דברי חכמים שכתבו שאף מעשרת השבטים עלו עימם. בהקשר זה ביארנו את יחס הרמב"ן לדברי חז"ל בכלל ולדברי הברייתא ד'סדר עולם' בכלל – המקבלת את כל דבריהם והולכת אחריהם לגמרי, (וכגישתו של המהר"ל מפראג במחלוקתו עם ר' עזריה מן האדומים), והוספנו שאף אנו נעסוק בלימוד בדברי הרמב"ן וחז"ל בלבד בעניין חישוב השנים, ולא נתייחס לסברות החוקרים בנושא.

  הרב בן ציון אוריאל | ד' שבט תשע"ט
  undefined
  27 דק'
  שער א' - מקורות לגאולה

  תיאורי הגאולה השלישית שביחזקאל

  ספר הגאולה, שער ראשון, ראיות מהנביאים ג

  הרמב"ן הראה שנבואות רבות ביחזקאל מדברות בהכרח על הגאולה האחרונה. כגון נבואותיו על שיבת שומרון ואיחוד ממלכות עשרת השבטים ויהודה, בניין הבית השלישי ותיאורו המפורט, וחלוקת הארץ לי"ב השבטים – שכל אלו דברים ברורים שאינם לא על חזקיהו ולא על גאולת בית שני (בהם דברים אלו לא היו), אלא שבהכרח הם דברים עתידיים לגאולתנו האחרונה, שתושלם מהרה בע"ה.

  הרב בן ציון אוריאל | ג' שבט תשע"ט
  undefined
  33 דק'
  שער א' - מקורות לגאולה

  שלושת הגאולות שבנבואותיו של ישעיה

  ספר הגאולה, שער ראשון, ראיות מהנביאים ב

  הרמב"ן חילק את ספר ישעיה לשלושה חלקים לפי החלוקה המקובלת אצל המפרשים: א) נבואות על גדולת חזקיהו ומפלת סנחריב (ותיאור התרחשות הדבר בפועל), ב) נבואות על גלות בבל ועל הגאולה ממנה לזמן הבית השני (בהם נזכרים אשור ובבל לרוב), ג) נבואות על הגאולה האחרונה (מהם אשור ובבל נעדרים לגמרי, ומכל האומות רק מפלת אדום העתידה נזכרה בהם). אחר, אחר השלמת הראיות לגאולה האחרונה מדברי ישעיה – הוסיף הרמב"ן והראה נבואה בדברי ירמיה שמוכרחת להתפרש אף היא כהבטחה לגאולה האחרונה.

  הרב בן ציון אוריאל | ב' שבט תשע"ט
  undefined
  27 דק'
  שער א' - מקורות לגאולה

  ראיות מוכרחות לגאולה האחרונה מספר ישעיהו

  ספר הגאולה, שער ראשון, ראיות מהנביאים א

  מאחר והיו שרצו לפרש את כל נבואות הנביאים על מאורעות העבר כגון מלכות חזקיה וגאולת בית שני – הוצרך הרמב"ן להוכיח ולהראות לכל את הנבואות שהכרחי לפרשן כנבואות על הגאולה האחרונה שטרם התרחשו, ולאמץ ולחזק בזה את יעפי הגלות ולעודדם כנגד טענות אלו בדבר הגאולה ובודאותה. את הראיות הראשונות שלמדנו הביא הרמב"ן מסוף ספר ישעיה.

  הרב בן ציון אוריאל | א' שבט תשע"ט
  undefined
  29 דק'
  שער א' - מקורות לגאולה

  הרמזים לגלות בבל ולגלות האחרונה ולגאולות מהם בתורה

  ספר הגאולה, שער ראשון, ראיות מהתורה ד

  הרמב"ן עיין בתוכחות שבברית הראשונה שבפרשת בחוקותי ובדברי הברית השנייה שב'כי תבוא', והביא כמה דיוקים וראיות שהראשונה מתארת את גלות בבל ואת הגאולה ממנה והשנייה מתארת את חורבן בית שני והגלות שאחריו ומבטיחה לבסוף על הגאולה האחרונה ועל התיקון השלם שיהיה בה. בדברים אלו מסיים הרמב"ן את ראיותיו לגאולה האחרונה מן התורה, ועובר להביא לה ראיות מוכרחות מדברי הנביאים, אותם נלמד בע"ה בפעמים הבאות.

  הרב בן ציון אוריאל | כ"ט טבת תשע"ט
  undefined
  35 דק'
  שער א' - מקורות לגאולה

  ארבע הנבואות של בלעם

  ספר הגאולה, שער ראשון, ראיות מהתורה ג

  הרמב"ן הוסיף ללמוד על הגאולה האחרונה מנבואתו הרביעית של בלעם, ולשם כך ביאר בקצרה גם את שאר שלושת נבואותיו, ולימד אף על תוקפה הסמכותי של נבואת בלעם שנכללה בתורת משה.

  הרב בן ציון אוריאל | כ"ו טבת תשע"ט
  undefined
  30 דק'
  שער א' - מקורות לגאולה

  מקורות לגאולה מן התורה

  ספר הגאולה, שער ראשון, ראיות מהתורה ב

  למדנו שלוש ראיות שהביא הרמב"ן לגאולה השלמה מן התורה. מפרשת התשובה (דברים ל, א-י: "והיה כי יבואו עליך הדברים האלה..."), מפרשת ערי המקלט העתידיות (דברים יט, ח: "ואם ירחיב ה' את גבולך...") ומשירת האזינו.

  הרב בן ציון אוריאל | כ"ה טבת תשע"ט
  undefined
  36 דק'
  שער א' - מקורות לגאולה

  רמז לקץ הגאולה מן התורה

  ספר הגאולה, שער ראשון, ראיות מהתורה א

  פתחנו את השער הראשון בספר הגאולה המבאר את אזכורי הגאולה האחרונה בתורה המפורשים והרמוזים, ולמדנו את דברי הרמב"ן אודות תוקפם של הגימטריאות והרמזים.

  הרב בן ציון אוריאל | כ"ג טבת תשע"ט
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il