כללים בלימוד תנ"ך

כלל ופרט ועקידת יצחק

מבט מעמיק על ההבדל בין התלמוד הבבלי לירושלמי מגלה שחכמי ארץ ישראל עסקו יותר באתגרים הציבוריים של עם ישראל, לעומת חכמי בבל שהתמקדו בעבודת הפרט. עיון בפירושים השונים לעקידת יצחק מדגים את הדברים באופן בולט

הרב אברהם בלס | חשוון תשפ