מצוה גדולה

מצות עשה ללמוד תורה

מצוות עשה י"ג

מצות עשה ללמוד תורה וללמדה שנאמר "ושיננתם לבניך". סיפורים והלכות הקשורות למצווה עליונה וחשובה זו.

הרב שמואל הולשטיין | אב התשס"ו