מצוות לימוד תורה

היחס בין לימוד וידיעת התורה

שיטות בהלכות חיוב "והגית בו יומם ולילה" לעומת "הנהג בהם מידת דרך ארץ". הסברת שיטת הגרש"ז מלאדי בהבדל בין מצות לימוד לידיעת התורה.

הרב אלישע אבינר | ערב שבועות תשס"ב