מצוות לימוד תורה

האם יש לפתוח את בית המדרש גם לתלמידים שאינם ראויים?

הרב משה פנחס ליפשיץ | כסלו תשע"ו