לימוד ליל הושענא רבא תש"פ

תשובתו של רבי אלעזר בן דורדיא

מתוך לימוד ליל הושענא רבא תש"פ בישיבת הדרום

מתוך לימוד ליל הושענא רבא תש"פ בישיבת הדרום

הרב אביגדור שילה | כ"א תשרי תש"פ