לימוד ליל הושענא רבא תש"פ

סדר הוידוי

מתוך לימוד ליל הושענא רבא תש"פ בישיבת הדרום

מתוך לימוד ליל הושענא רבא תש"פ בישיבת הדרום

הרב חגי לונדין | כ"א תשרי תש"פ