לימוד ליל הושענא רבא תש"פ

למי ניתנה תורה - תורה לעם או לאליטות

מתוך לימוד ליל הושענא רבא תש"פ בישיבת הדרום

מתוך לימוד ליל הושענא רבא תש"פ בישיבת הדרום

הרב דוד סתו | כ"א תשרי תש"פ