לימוד ליל הושענא רבא תש"פ

זמן שמחתינו

מתוך לימוד ליל הושענא רבא תש"פ בישיבת הדרום

מתוך לימוד ליל הושענא רבא תש"פ בישיבת הדרום

הרב אייל ורד | כ"א תשרי תש"פ