לימוד ליל הושענא רבא תש"פ

מדינת הלכה ומשנה התורה

מתוך לימוד ליל הושענא רבא תש"פ בישיבת הדרום

מתוך לימוד ליל הושענא רבא תש"פ בישיבת הדרום

הרה"ג יעקב אריאל | כ"א תשרי תש"פ