התבוננות אמונית

לימדתנו רבנו

כאילו ילדו, לבוש רוחני, לימדתנו רבנו, נוכחותו של הרב, כח הדור, כח תפילת הרב בתלמידיו, ברכה לרגלו, גדולים צדיקים.

הרב אריאל פרג'ון | י"ט חשוון תשס"ח