תורה והלכות ציבור

התורה – לפרט או לכלל?

נראה שמהות התורה היא הדרכת הכלל ולא הדרכת האדם הפרטי. יחד עם זאת, גם הפרט מודרך שכן יש לו השפעה על הכלל. בכך גם מעשי הפרט מתעלים, שכן הפרט אינו דבר פרטי אלא שייך לדבר הרבה יותר גדול. בכך מוסברים כמה ענינים, כמו מהות הדין שבראש השנה, והעובדה שהאבות לא קיבלו את התורה.

הרב אברהם פרל | תמוז תשס"ז