התבוננות אמונית

התורה עצם החיים

יסוד הכוח של האדם הוא בהסתכלות, וההסתכלות על התורה צריכה להיות הסתכלות של חיים.

הרב מאיר גולדויכט | יח שבט תשע"ט