וזאת הברכה

תורה שבכתב ותורה שבעל פה

פרשת וזאת הברכה

יחס עם ישראל לתורה כיחס כלה לחתן, וכיחס חתן לכלה: מושפע ומשפיע

הרב משה חביב | תשרי תשס"ג