התבוננות אמונית

מלכות מתוך יראת ה' היא מלכות נצח

מתי יש סכנה בכוחה של התורה? האם ראש הסנהדרין יכול לטעות? על קנאה, על לב ועל עמלק.

הרב צבי גולדפישר | תשס"ו