כללי

"לא תעמוד על דם רעך"

במצוות לא תעמוד על דם רעיך, האם צריך להכניס עצמו בספק סכנה?

הרב משה חביב | כ"ז אלול התשס"ט