אנשי בוקר - לימוד ברכות השחר

"ולבוקר רינה"

דברי פתיחה לתוכנית אנשי בבוקר ללימוד ברכות השחר.

הרב איתן שנרב | י"ג אב תש"פ