מתחת לפני השטח ד' תש"פ

''למען אשר יצוה" – התחקות אחר מורשתו של אברהם אבינו אצל עמי קדם'

מתוך הכנס השנתי של אגודת "מטמוני ארץ", העוסקת בבניית תשתיות להרחבת תחומי דעת תורניים בקרב ציבור לומדי התורה וצמאי הדעת, בדגש על היסטוריה חז"לית, גיאוגרפיה וארכלוגיה של ארצינו הקדושה.

הרב יוסף מיכאל יוסקוביץ | י"ב אב תש"פ