מתחת לפני השטח ד' תש"פ

''המקדש בנחלת יהודה, או בנחלת בנימין'

מתוך הכנס השנתי של אגודת "מטמוני ארץ", העוסקת בבניית תשתיות להרחבת תחומי דעת תורניים בקרב ציבור לומדי התורה וצמאי הדעת, בדגש על היסטוריה חז"לית, גיאוגרפיה וארכלוגיה של ארצינו הקדושה.

הרב יהודה לנדי | י"ב אב תש"פ