לימוד ליל הושענא רבא תשפ"א

דוד המלך

מתוך לימוד ליל הושענא רבה תשפ"א בישיבת הדרום

צדיקותו עומדת לדורי דורות, והוא היחיד שזכה לכינוי עבד ה', זה סודו של המלך שלבו היה שלם עם ה'.

הרב הראשי דוד לאו | כ"א תשרי תשפ"א