לימוד ליל הושענא רבא תשפ"א

איך יוצרים אחדות?

מתוך לימוד ליל הושענא רבה תשפ"א בישיבת הדרום

ארבעת המרכיבים שיוצרים אחדות כפי שלומדים מארבעת המינים.

הרב אייל ורד | כ"א תשרי תשפ"א