לימוד ליל הושענא רבא תשפ"א

הסוכה מבטלת את יצר הרע

מתוך לימוד ליל הושענא רבה תשפ"א בישיבת הדרום

מתי מסתיימים ימי הדין ביום כיפור או בהושענא רבא? איך הסוכה מבטלת את יצר הרע של עבודה זרה ? ולמה התכוון הגר"א כשאמר שאברהם קיים מצוות סוכה?

הרב מאיר גולדויכט | כ"א תשרי תשפ"א