נקודה למחשבה

מה המשמעות הנחת תפילין?

מה משמעות הנחת התפילין ? למה מניחים תפילין ומדוע חשוב להניח תפילין בכל יום?

רבנים שונים | אלול תש"פ