יום העצמאות תשפ"א

הרב שטיינר מספר על הרצי"ה

הרה"ג חיים שטיינר | ד' אייר תשפ"א