הכנה מעשית לשמיטה

חומרא דאתי לידי קולא

בתוצרת שמיטה אין שיטה אחת שיכולה לומר על עצמה שהיא "מחמירה ומהדרת", מפני שכל גישה נאלצת לאמץ פסיקות שנתונות במחלוקת. לכן, התיוג "שמיטה לחומרא" שנועד להוריד את היתר המכירה בדרגה הוא שקרי ומטעה

הרב פרופ' נריה גוטל | אדר א תשפ"ב