מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק

המשימה הבאה של הרב קוק

מעל שורת המשימות הרוחניות והלאומיות מציב הרב קוק את השאיפה המעשית להחזרת רוח הקודש אל היחידים בעלי הכישרון באומה. זו המשימה של דורנו, על אף הניסיון להתחמק ממנה , לרגל יום פטירתו בג' באלול.

הרב טל חיימוביץ | ג אלול תשפ"ב