מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק

רב חסד

באחת השבתות עלה מתפלל נסער על במת בית הכנסת 'שערי תורה' שבנווה שלום ביפו, הפסיק את קריאת התורה והכריז בקול רם לפני הראי"ה קוק וציבור המתפללים.

עודד מזרחי | אלול תש"ע