מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק

הקמת האוניברסיטה העברית

תעודות חדשות לגישת הרב קוק

אחת מהדרשות המפורסמות והקונטרוברסליות ביותר של מרן הרב קוק זצ"ל הייתה לרגל פתיחת האוניברסיטה העברית בירושלים בשנת תרפ"ה. קיימת מחלוקת באיזו מידה הרב קוק באמת שמח בפתיחת אוניברסיטה (שידע מראש שרוב הצוות שם לא יהיו שומרי תורה ומצוות) או שמא שמחתו הייתה מגמתית ומאולצת מתוקף תפקידו. תעודות חדשות מעידות שבשלב ראשון לפחות, הרב קוק שמח ממש, כמו רוב עם ישראל, לרגל הטקס שנתפש בזמנם כאירוע היסטורי.

הרב ארי יצחק שבט | אדר תשס"ט