מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק

צדק חברתי

מתוך האזכרה למרן הראי"ה קוק זצ"ל בביכנ"ס ה"חורבה"

המחאה החברתית בימינו, במשנתו של הראי"ה קוק זצ"ל.

הרה"ג יעקב אריאל | ג' אלול תשע"א