מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק

שבעת הרועים את תורת הרב קוק

דרכן של דמויות ענק כמו הרב קוק היא שתורתן הגדולה אינה יכולה לעבור דרך תלמיד אחד אלא היא זקוקה לקבוצת תלמידים שכל אחד מהם מנחיל לדורות הבאים נתיב אחד מנתיבותיו של רבו. שבעת הרועים, תלמידיו של הרב קוק, השכילו ליצור דור שלם שהולך בדרכו של רבם

הרב ארל'ה הראל | כסליו תשפ"ב