ישיבת בין הזמנים - קיץ תשפ"א

ציפת לישועה?

מתוך ישיבת "בין הזמנים" בישיבת "בני צבי"

הצפייה לבניין בית המקדש שבזכותה יבנה בית המקדש השלישי. הדרך בה כל אדם יכול לקרב את בנין בית המקדש. בנין בית המקדש האישי של כל אחד ואחד.

הרב יעקב שפירא | כ"ה תמוז תשפ"א