ישיבת בין הזמנים - קיץ תשפ"א

מה בין דין תורה לבית מקדש?

מתוך ישיבת "בין הזמנים" בישיבת "בני צבי"

ההבדל בין שיטת הדיינים של היהדות לבין שיטת המשפט הישראלי.

הרב אריאל בראלי | כ"ה תמוז תשפ"א