ישיבת בין הזמנים - קיץ תשפ"א

שו"ת עם הרה"ג זלמן מלמד שליט"א

מתוך ישיבת "בין הזמנים" בישיבת "בני צבי"

*כוחו של הדיבור לטוב ולמוטב. *לימוד כתבי הרב בגיל הנעורים. *משמעות "לימוד לשמה". *איך מגיעים לאהבת תורה ועמל תורה? *איך אפשר להשתתף בצער החורבן?

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ח תמוז תשפ"א