ישיבת בין הזמנים - קיץ תשפ"א

שלוש השבועות ומדינת ישראל

מתוך ישיבת "בין הזמנים" בישיבת "בני צבי"

מחלוקת הרמב"ם והרמב"ן ביחס לשלושת השבועות במצוות כיבוש הארץ. האם שלושת השבועות נפסקו להלכה ? איך יכול להיות שיש גאולה אם יש אנשים כופרים?

הרב חיים אביהוא שוורץ | כ"ח תמוז תשפ"א