ישיבת בין הזמנים - קיץ תשפ"א

מהי דרכה של הציונית הדתית?

מתוך ישיבת "בין הזמנים" בישיבת "בני צבי"

מה ההבדל בין החמ"ד לשאר המקומות לימוד. החינוך היום בחמ"ד הוא לשלושה ערכים: מקצועיות, אנושיות, תורניות. האם ערכים אלו יכולים להיות באדם אחד או שהם סותרים?

הרב יהושע שפירא | כ"ה תמוז תשפ"א