ישיבת בין הזמנים - קיץ תשפ"א

מחלוקות בין רבנים

מתוך ישיבת "בין הזמנים" בישיבת "בני צבי"

למה לבני הישיבות התורניים יותר קשה לשמור את עצמם מפגיעה בתלמידי חכמים ליברלים? מהי מחלוקת אמיתית שהיא לשם שמיים? מה הקשר לקרח ועדתו?

הרב דוד אמיתי | כ"ז תמוז תשפ"א