ישיבת בין הזמנים - קיץ תשפ"א

אהבת התורה ומתיקותה

מתוך ישיבת "בין הזמנים" בישיבת "בני צבי"

דרכי התמודדות עם היצר הרע שמפריע ללמוד תורה. ההבדל בין תלמידי חכמי לעמי ארצות. שכרם שללומדי התורה.

הרב גבריאל אלקובי | כ"ד תמוז תשפ"א