ישיבת בין הזמנים - קיץ תשפ"א

שמיטה, גלות וגאולה

מתוך ישיבת "בין הזמנים" בישיבת "בני צבי"

מה הקשר בין שמירת שמיטה לימי בן המצרים, וחורבן בית המקדש? למה חוסר רצון לשמור שמיטה מביא גלות?

הרב ארל'ה הראל | כ"ז תמוז תשפ"א