מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק

נקודת אור לזכרו של הכהן הגדול מאחיו

תקצר היריעה להרחיב דברים על הרצי"ה, דומה כי מאז אביו הגדול הראי"ה קוק, לא היה עוד אדם אשר השפיע כמוהו על עיצוב דמותו של הדור - הציוני דתי, בהציבו לפניו אתגר של חתירה לשלמות בכל: עם שלם בארץ שלמה, לאור תורת חיים שלמה.

הרב חנן פורת ז"ל | אדר תשס"ז