בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
7 שיעורים
  undefined
  רביבים

  הרב צבי יהודה - מחנכו של הדור

  הישיבות, המכינות והמדרשות לבנים ולבנות הוקמו מכוחו של הרב צבי יהודה ויונקות מתורתו • את שמי קיבלתי בעקבות חלום שחלם הרב צבי יהודה על אליעזר • רבנו הרב צבי יהודה היה מוערך גם בקרב רבנים חרדיים גדולים • היה תקיף בענייני ארץ ישראל מתוך חשיבות גדולה שהעניק לממלכתיות וכך הדריך את תלמידיו הרבים

  הרב אליעזר מלמד | אדר א תשפ"ב
  undefined
  רביבים

  שיחות הרצי"ה והדרכותיו

  ספר חדש עם סיכום שיחות הרצי"ה קוק משנים מוקדמות | קורותיו ופועלו של כותב השיחות, הרב הושע רבינוביץ' | מעשים והדרכות מאת הרצי"ה שנוספו לספר | הפרשנות היהודית לעומת הנוצרית למצוות "ואהבת לרעך כמוך" | עידוד ללימוד הדף היומי עם הרב זווין זצ"ל | הרצי"ה מסרב ללחוץ ידי תלמיד הישיבה שירד לחו"ל | נמנע מלהביט בפני מנהיג 'נטורי קרתא' | תומך בהסתרת הילד יוסל'ה שוחמכר | הדרכה בעניין לימודי קבלה ולימודים אקדמיים | לימוד הלכות החג לפני החג, בפסח ובשאר החגים

  הרב אליעזר מלמד | ניסן תשע"א
  undefined
  רביבים

  תורת חסד והצלה

  29 שנים להסתלקותו של מו"ר הרב צבי-יהודה קוק זצ"ל | מפעלותיו הכבירים והמוצנעים של הרצי"ה למען בני תורה שנכלאו מעבר למסך הברזל | מרן הראי"ה קוק משיג סרטיפיקטים לרבנים ובני ישיבות ומטיל את הטיפול בעולים על בנו הרצי"ה | מפעל ששילב הצלת נפשות עם בניין התורה בארץ | צעירים מחו"ל משוועים להצלה מרדיפות הקומוניסטים, והרצי"ה נרתם לעזרתם במסירות | סיפור עלייתו ארצה של הרב שאול ישראלי זצ"ל | סיפור עלייתו ארצה של הרב אלכסנדר בן-נון

  הרב אליעזר מלמד | אדר תשע"א
  undefined
  רביבים

  הרצי"ה כמחנך הדור

  כל מה שמעניין את תלמידיי מעניין גם אותי; הפצת דברי הראי"ה בכתב ובעל-פה; הרצי"ה מלמד את תלמידיו לנהוג בדרך ארץ; ביקור הרצי"ה בישיבות פוניבז' ודבריו על ביזוי תלמידי חכמים שם; בין הרב מימון לרב מבריסק; החוקרים באקדמיה מעוותים את דמותו של הרצי"ה.

  הרב אליעזר מלמד | אדר תשס"ו
  undefined
  רביבים

  הרצי"ה קוק, מקים עולה של תורת ארץ ישראל

  ישיבה ללימוד תורה מתוך בחירת ישראל; הרצי"ה מתמסר להעמיד תלמידים; יחסו האישי והאבהי לתלמידיו; "לא נתנתק מההתיישבות העובדת!"; השפעתו על התלמידים להתגדל בתורה; גם השיעור הקבוע ניתן רק כשהתלמידים בקשו; נחת מתלמידיו באחרית ימיו; הסתלקות הרצי"ה בימי חורבן ימית.

  הרב אליעזר מלמד | אדר א' התשס"ה
  undefined
  רביבים

  מנחיל תורת הגאולה

  היה ענק בתורה ובעבודת ה'; זכה להערכת גדולים מכל החוגים; הצניע את עצמו, דבק באביו, הקדיש את חייו להנחלת תורתו; העמיד ציבור שלם של לומדי תורת ארץ ישראל; התווה את דרכם של גואלי אדמתה; פרקים לדמותו ופועלו של מו"ר הרצי"ה, שעלה לגנזי מרומים בפורים דפרזים.

  הרב אליעזר מלמד | פרשת תצווה תשס"ד
  undefined
  מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק

  מדרכי הרצי"ה קוק זצ"ל

  לרגל יום השנה לפטירתו של מורנו ורבנו הרב צבי יהודה קוק זצ"ל, מקצת דרכיו והנהגותיו כפי שנכתבו ע"י תלמידו הרב אברהם רמר זצ"ל.

  הרב אליעזר מלמד | י' אדר א' תשס"ג
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il