מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק

אורות הגבורה

האם הרב צבי יהודה היה יותר "ימני/מיליטנטי" מאביו הראי"ה קוק?

הרב ארי יצחק שבט | שבט תשע"ד