מגד ירחים

לאורו נעלה באמונה

הרב אריה שטרן | אדר תשע"ב