שבעת הרועים - לימוד לימי האושפיזין

הסוכות של יעקב

מתוך סדרת האושפיזין היומי מבית ישיבת בית אל.

הרב חיים אביהוא שוורץ | ט"ז תשרי תשפ"ב