סולם מוצב ארצה

דמותו של בן תורה

סולם מוצב ארצה

הרב חיים כץ הוא הר"מ הוותיק ביותר בישיבה, ואף מעביר בה שיעורים כלליים. שימש בעבר כרב קהילה ברמות וכראש ישיבת הכותל. שוחחנו על המטרות והשאיפות של בן תורה שלומד בישיבה – בתחום עבודת המידות, לימוד תורה בעיון ובבקיאות, שימוש תלמידי חכמים ומעורבות בענייני השעה – והרב סיפר גם על רבותיו ועל צמיחתו האישית בתורה.

הרב חיים כץ | י"א אדר א' תשפ"ב