סולם מוצב ארצה

תפקידו של רב קהילה

סולם מוצב ארצה

הרב שלמה יוסף וייצן הוא ר"מ שיעור ג' בישיבה, המכהן כרב היישוב פסגות כבר למעלה משלושים שנה. דיברנו על עליית המשפחה מצ'ילה לירושלים, גדילתו והפיכתו לתלמיד חכם ולרב יישוב, ובעיקר על עולמו של רב קהילה, ועל תפקידיו הרוחניים והמעשיים.

הרב ש. יוסף וייצן | י"ד טבת תשפ"ב